JHM Przyprawy

OFERTA
Numer Certyfikatu 11392
ISO 22000:2005

OFERTA

FosforanyLp. Nazwa Opis produktu
1. COMPLET FOS Nr art. 8515 Wysoko funkcjonalna mieszanka fosforanowa przeznaczona do sporządzania solanek nastrzykowych i zalewowych o zawartości fosforu min. 57% (jako P2O5) Dozowanie: zgodnie z obowiązującymi przepisami łącznie do 5 g/kg wyrobu gotowego
2. COMPLET FOS F Nr art. 8516 Mieszanka fosforanowa przeznaczona do wyrobów drobno i średnio rozdrobnionych o zawartość fosforu min. 57% (jako P2O5) Dozowanie: zgodnie z obowiązującymi przepisami łącznie do 5 g/kg wyrobu gotowego